Zoeken

Taalunie Zomercursus Nederlands

Taal, cultuur en beroep

Auteur

kevrstra

Posters 2018

Net zoals vorig jaar maakten de studenten een poster over hun bedrijfsbezoek. Op die manier reflecteerden ze over het bedrijfsbezoek, en gaven ze aan een breed publiek op een visuele manier de informatie weer. Het was zoeken en soms eens zuchten, maar de resultaten mogen opnieuw gezien worden. Oordeel zelf…

Departement_Vlaanderen_poster2

Wilkens

TV Oost

Acco

Centrum Ronde van Vlaanderen

VU-NT2

Talencentrum Maastricht

TaalBoost_

Roeland taalkampen

UCT

Meertensinstituut

ILT

Horizon Educatief

cosmocollege

voetbal_in_the_community

thelanguagelab

Stichting DEN

UCT_vertalingen

Taalunie

AGODI

De Taalsector

De Krook

OnzeTaal

LAMARCOMMUNICATIE

In-Gent

ELV

Digital_Humanities_lab

Centrum neerlandistiek

bibliotheek_hasselt

Algemeen Nederlands Verbond

De Pont museum en Kunstpodium T

t Gasthuys Stedelijk Museum Aalst

Reynaertgenootschap

Letterenhuis

POËZIECENTRUM

Koninklijke_bibliotheek_DenHaag

KFWatou

HistorischeHuizen

cinema bioscoop

Brabant-Collectie

KNACK

Radio1

Focus-WTV

vleva

NRC

KV Oostende

Radio2

Liberaal_archief

Het_belang_van_Limburg

Een paper over Vondel in het Engels? Tijdens de zomercursus van de Taalunie is het Nederlands de internationale lingua franca

Door Yves T’Sjoen, ook verschenen in Ons Erfdeel

Aan de Universiteit Gent volgen momenteel 120 buitenlandse studenten de Taalunie Zomercursus Nederlands. Hoogleraar moderne Nederlandse literatuur Yves T’Sjoen bood er een workshop aan over de poëzie van Hugo Claus. In dit blogbericht deelt hij zijn bevindingen: “In het faculteitsgebouw hoor ik studenten van Noord-, Midden- en Zuid-Europa met cursisten van elders in de wereld in het Nederlands converseren. Nederlands is een internationale taal, de lingua franca. In tijden van verengelsing van het universitair onderwijs is het niet overdreven daar even bij stil te staan. (…) Er zijn geen sterkere pleitbezorgers denkbaar dan deze jongeren die gefascineerd zijn door onze taal, in die mate dat zij ook onze literatuur willen ontdekken en in vele gevallen misschien later vertalen in hun moedertaal. (…) Hun ongeloof over het betreurenswaardige fenomeen dat de universiteit in de Lage Landen studenten soms aanspoort om papers over pakweg Vondel in het Engels te schrijven, sterkt mij in de overtuiging dat we vanuit de universiteit nog méér het Nederlands moeten uitdragen en promoten in de wereld. (…) En neen, deze studenten zijn er ook geen voorstander van om de dt-regel in het Nederlands gewoonweg af te schaffen.”

Van 29 juli tot 11 augustus heeft aan de Universiteit Gent de Taalunie Zomercursus Nederlands – taal, cultuur en beroep plaats. In totaal 120 studenten die buiten het moedertaalgebied het Nederlands als vreemde taal volgen, zijn geselecteerd door hun thuisuniversiteit.

Zij beheersen het Nederlands in voldoende mate om gedurende twee weken workshops in onze moedertaal bij te wonen en een professionele stage te lopen. Met de financiële steun van de Taalunie en de vakgroepen Letterkunde en Taalkunde wordt de internationaal gerenommeerde zomercursus Nederlands weer mogelijk gemaakt.

Universiteit Gent is sinds drie jaar de enige academische instelling in de Lage Landen waar internationale studenten hun Nederlands kunnen bijspijkeren en daar is de universitaire gemeenschap bijzonder trots op. De universiteit biedt logistiek (studentenhome) en faciliteiten (leslokalen) opdat gastlezingen en workshops in optimale omstandigheden kunnen worden gevolgd.

In een organisatie van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UGent) zijn voor de eerste week lesprogramma’s samengesteld volgens vier vooraf bepaalde beroepstrajecten. Studenten met belangstelling voor respectievelijk media en politiek, literatuur en cultuur, zakelijk en literair vertalen én taalkunde en didactiek komen aan hun trekken. Binnen elk traject presenteren deskundigen referaten en seminaries, studenten krijgen specifieke (interculturele) werkopdrachten, ze schrijven een blog. In de tweede week lopen zij stage in een bedrijf, op een krantenredactie, in een culturele organisatie.

Ook voor deze editie van de Taalunie Zomercursus Nederlands hebben zich een dertigtal instituties bereid verklaard een of twee studenten een stageplaats aan te bieden. Haven van Gent, tal van mediabedrijven, Poëziecentrum, Bibliotheek De Krook en vele andere partners ontvangen deze week deelnemers aan de cursus. De lijst met betrokkenen organisaties voor het bedrijfsbezoek kan hier worden geraadpleegd. Op basis van twee dagen stagebezoek bereiden studenten een poster voor die bij aanvang van het feestelijke slotevent voor het publiek wordt getoond. In 2016 kwamen Eszter Kovács uit Hongarije en Saurabh Pal uit India zo twee dagen meelopen bij Ons Erfdeel vzw. Hun ervaringen lees je hier (Eszter) en hier (Saurabh). De lotgevallen van de huidige cursisten kun je op deze blog volgen.

 

Claus internationaal

Voor het traject literatuur en cultuur mocht ik vorige week een workshop van drie uur aanbieden over de (vroege) poëzie van Hugo Claus (1929-2008). Samen met de studenten is aan de hand van gedichten de wording van een dichterschap besproken. Aanleiding is de tiende verjaardag van het overlijden van de schrijver, en dat mocht voor een internationaal jongerenpubliek worden gememoreerd.

Voor velen was het een eerste kennismaking. In totaal volgden zesentwintig studenten de bespreking. Een anthologie met teksten van Claus is gelezen door enthousiaste en weetgierige studenten uit onder meer Duitsland, Engeland, Hongarije, Indonesië, Kroatië, Letland, Polen, Rusland, Spanje en Zuid-Korea. De meesten hadden de naam al eerder gehoord, maar bleken niet vertrouwd met het literaire werk. De zomercursus maakt het mogelijk studenten letterkunde, die verspreid over de wereld een opleiding Nederlandse taal- en letterkunde volgen (als hoofd- of als bijvak), in contact te brengen met Claus’ dichtwerk.

Door zelf gedichten te lezen en te becommentariëren ontwierpen zij met eigen culturele bagage, vanuit hun belezenheid en individualiteit, een particulier portret van de gedichten. Van Claus als dichter. Verrassend was de zienswijze soms. De extramurale neerlandistiek (of beter: de internationale neerlandistiek) toont afdoende aan hoe de leeswijze elders complementair is en verrijkend voor de wijze waarop wij bijvoorbeeld Claus lezen in het moedertaalgebied. Er worden associaties tot stand gebracht met dichters die de studenten in hun eigen taal- en cultuurgebied kennen.

Om evidente redenen ontgaan hen bepaalde referentiële lagen, maar zij voegen vanuit hun creatieve verbeelding nieuwe betekenissen aan toe aan de gedichten. Niet gehinderd door de biografische anekdotiek of de reputatie van Claus, als monstre sacré van de naoorlogse Vlaamse letteren, lezen zij vrank en vrij. Deze benadering is een verademing. Van moedertaalsprekers die de poëziecursussen in Gent volgen, hoor ik vaak dat zij Claus “een moeilijk dichter” vinden en met die ingesteldheid beginnen zij soms met tegenzin aan de (verplichte) lectuur.

 

Ambassadeurs voor een taal

Het is al meermaals geopperd: buitenlandse studenten Nederlands zijn de ambassadeurs van de taal in de wereld. Ieder jaar wordt naast een excursie (Den Haag, Brussel, Kortrijk) een avond met gastgezinnen georganiseerd. Zomercursisten uit Pretoria, Kiev en Wrocław vertelden honderduit over het belang van de tweeweekse studie- en stagetijd in Gent: het belang van een taalbad in de Lage Landen, de uitbreiding van een internationaal netwerk, professionele perspectieven, contact met culturen van Nederland en Vlaanderen. Het spreekt inderdaad voor zich dat deze jonge mensen, van Argentinië, China en de VS tot India en Zuid-Korea, het Nederlands op de wereldkaart zetten.

In de wandelgangen van het faculteitsgebouw hoor ik studenten van Noord-, Midden- en Zuid-Europa met cursisten van elders in de wereld in het Nederlands converseren. Nederlands is een internationale taal, de lingua franca voor studenten die niet gehinderd door lands-, politieke en culturele grenzen met elkaar kunnen communiceren. Niet in het Engels maar in een taal die volgens cijfers van de Taalunie door 15.000 studenten wereldwijd wordt gestudeerd in 40 landen en aan 175 universiteiten.

Antidotum voor een overdosis verengelsing

In tijden van verengelsing van het universitair onderwijs is het niet overdreven daar even bij stil te staan. Studenten in Italië, Servië en bijvoorbeeld Zuid-Afrika spreken en schrijven over boeken van Arnon Grunberg en Harry Mulisch, Tom Lanoye en Dimitri Verhulst, Toon Tellegen en Joke van Leeuwen in het Nederlands én in hun eigen moerstaal. Velen studeren ook historische Nederlandse letterkunde.

Ik vernam dat zij het heel bizar vinden dat aan onze universiteiten moedertaalstudenten Nederlands door sommige docenten worden aangemoedigd over teksten van bijvoorbeeld Vondel in het Engels te schrijven. Niet alleen in Nederland, ook aan de alma mater hoor ik wel eens een pleidooi voor een bachelorpaper over Vondel door moedertaalsprekers Nederlands in het Engels.

Over de kwaliteit van dat Engels spreek ik mij niet uit, laat staan over de aantoonbare meerwaarde in een opleiding neerlandistiek. De verbazing van de studenten Olha (Oekraïne), Marta (Polen) en Mart-Mari (Zuid-Afrika) sprak in ieder geval boekdelen. Hun ongeloof over dat betreurenswaardige fenomeen, ik durf nog niet van een tendens te spreken, sterkt mij in de overtuiging dat we vanuit de universiteit nog méér het Nederlands moeten uitdragen en promoten in de wereld. De deelnemers aan deTaalunie Zomercursus Nederlands zijn daar volop mee bezig.

Er zijn geen sterkere pleitbezorgers denkbaar dan deze jongeren die gefascineerd zijn door onze taal, in die mate dat zij ook onze literatuur willen ontdekken en in vele gevallen misschien later vertalen in hun moedertaal.

Ik hoor nu vele enthousiaste stemmen, ik geniet tijdens deze twee zomerse weken van het Nederlands dat in Gentse straten en kroegen in alle variëteiten en accenten te beluisteren is. En neen, zij zijn er geen voorstander van om de dt-regel in het Nederlands gewoonweg af te schaffen, zelfs de Afrikaanssprekende studente uit Pretoria niet.

Ten slotte twee desiderata. Buitenlandse studenten zijn vragende partij om in gesprek te treden met studenten verbonden aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten. Hoewel het zomerreces is, moet een ontmoeting tussen intra- en extramurale studenten Nederlands in Gent te regelen zijn. Er ligt een plan voor om een versie van Zomergasten te presenteren met (niet-)moedertaalsprekers die samen over (de vertaling van) hedendaagse Nederlandstalige literatuur praten.

Daarnaast valt het aan te bevelen ook wetenschappelijk personeel werkzaam in de universitaire neerlandistiek actiever te betrekken. Niet aan een bureau maar in de wandelgangen is dezer dagen de toekomstmuziek van het vakgebied te horen. Een aantal van de studenten is de Erasmusstudent, en misschien wel de onderzoeker, de vertaler en de communicatieverantwoordelijke van morgen voor het Nederlands.

 

Het feest van het Nederlands wordt eind deze maand verdergezet: van 27 tot 31 augustus organiseren de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek en de KU Leuven het 20ste Colloquium Neerlandicum, met als thema ‘Nederlands in beweging’. Ons Erfdeel vzw organiseert tijdens het colloquium een debat over taalvariatie (woensdagavond 29/8). Daarvan volgt een uitgebreid verslag in Ons Erfdeel 4/2018, net als van het hele colloquium.

Verliefd op Gent

geschreven door Olha Petrenko

Hebt u weleens het gevoel gehad dat uw dag uit meer dan 24 uur bestaat? Of dat uw dagen zo levendig zijn dat het wat moeilijk is om zich te herinneren wanneer precies iets gebeurde want uw elke dag is vol met bijzondere evenementen en leuke indrukken? Of dat u de mensen met wie u pas vijf dag geleden kennis heb gemaakt al heel lang kent? Nooit? Dan moet u zeker naar Gent komen!

Bent u nog aan het twijfelen? Leest u maar gewoon de eerste indrukken van onze eerste week hier.

Dag 1. Zondag, 29 juli

Alles was vandaag voor het eerst: eerste kennismaking met oonze toekomstige docenten, eerste gesprekken met studiegenoten en zomercursisten, eerste wandelingen door de stad. Erg spannend en veelbelovend!

olha2

Dag 2. Maandag, 30 juli

Gisteren heb je kennis gemaakt met zo veel mogelijk studiegenoten maar vandaag heb je al een nieuw probleem: iedereen kwam in andere kleding. En goede reden om nog een keer het gesprekje te voeren!

In het algemeen was het heel drukke maar wel indrukwekkende dag. We hebben veel geleerd over het politieke systeem van Nederland, samenwerking tussen Belgie en Nederland en natuurlijk over Vincent Merckx en de achtergrond van zijn debuut roman.

Dag 3. Dinsdag, 31 juli

Ik denk dat alle zomercursisten vanaf nu zeker iets gemeen hebben: iedereen is verliefd op Gent! De rondwandeling in de stad met de beste gids ooit was een prachtige mogelijkheid om meer feiten te leren over de bezienswaardigheden die je elke dag ziet.

De les waarin we onze eigen redactie moesten vormen was een direct bewijs dat alles wat we in tijdschriften en kranten kunnen zien het resultaat is van ongelofelijk werk en strategisch denken.

olha

Dag 4. Woensdag, 1 augustus

Den Haag. Het lijkt dat er twee verschillende steden bestaan: de ene is de stad met het oude centrum vol van gebouwen die van belang zijn voor het Nederlandse politieke systeem en wereldrecht in het algemeen, kleine straatjes, gezellige cafes en museums waarin zo veel prominente exempels van wereldkunst plaatsvinden, en de andere – heel een levendige strandstad met de oneindige muziek, leuke feestjes en prachtige zonsondergangen.

Dag 5. Donderdag, 2 augustus

Het bezoek naar het Parlamentarium in Brussel bewees drie dingen:

– hoe veel sterke smenwerking van belang is voor onze moderne wereld

– dat we van onze fouten moeten leren want de geschiedenis is een ketting van evenementen die echt vaak zich herhalen

– hoe meer interaktief het museum is, hoe meer tijd je daar wil besteden

En eindelijk nog iets bijzonders. De medewerkers van ‘Albert Heijn’ moeten erg blij geweest zijn doordat bijna 80 hongerige zomercursisten naar hun winkel zijn gekomen tien minuten voor die had moeten sluiten.

Dag 6. Vrijdag, 3 augustus

De avond bij het gastgezin was een prachtige mogelijkheid om de andere kant van Belgie te zien – het dagelijkse leven van de inwoners. Het was echt een geweldige avond vol van leuke grapjes, gezellige gesprekken, wetenschappelijke discussies en lekkere gerechten natuurlijk.

olha3

Dag 7. Zaterdag, 4 augustus

Interculturele spelletjes bewezen dat hoewel we allemaal echt anders zijn er is iets dat we gemeen hebben: soms is het een verbeelding of fantasie, soms – de manier van denken.

De grootste ontdekking van de dag: logica is een universele taal.

 

De eerste week met zijn eerste ontmoetingen, spannende lessen, nuttige workshops, interessante rondreizen en gewoon gezellige gespreken op het terrasje bij de Home Uppsala is nu achter de rug. De tweede week, je bent van harte welkom!

Gevlogen van Zuid-Afrika naar Europa

geschreven door Laura Meyer

Men zal misschien denken dat dat heel ver van Zuid-Afrika is.

Maar is dat ver? Of is alles vandaag heel dicht naast elkaar? Misschien zullen mensen deze blog beginnen te lezen omdat ze benieuwd zijn naar de Gentse ervaringen van iemand uit een andere continent, uit een andere halfrond. Maar ik weet niet of ik antwoorden heb, en terwijl ik nu nog hier ben, voel ik me zo overweldigd.

Europa – dit is waar het gebeurt, niet waar? Wat een gigantisch land; hoe groot, hoe zwaar, onder jaren en jaren van weelderige, onstuimige geschiedenis. De koele kathedralen, de gezellige kasseistraten, de geplaveide pleinen, de klokkentorens, de straatmuzikanten met dreadlocks, mannen in pakken die belangrijke beslissingen maken, nachtclubs, fonteinen, commissies, parlementen, partijen, tolerantie, liberaliteit, recycling – dat is Europa, niet waar? Ik las onlangs Godverdomse dagen op een godverdomse bol van Dimitri Verhulst, en dat verduidelijkt misschien mijn afschuwelijke bevlieging om nu lyrisch over dit alles te willen schrijven. Godverdomse dagen vertelt het belachelijke, en meestal weerzinwekkende, verhaal van het mensdom, vanaf het moment dat de slijmerige proto-mens uit de oceaan-soep kroop, tot de dag toen hij zich met blijdschap realiseerde dat hij hemzelf met kernbommen kan uitwissen. Dit boek riep bij mij vragen op over de aard en de belangrijkheid, of onbelangrijkheid, van de geschiedenis. Ik zag meteen de maatschappij als één groot, wriemelend ding, als een mierennest, als een grote, eeuwenoude rommeltje. Zijn alle landen hetzelfde? We hebben andere dingen, andere straten, andere problemen, andere afschuwelijkheden, andere schoonheden, maar ik vermoed dat de mensen dezelfde zijn. Alleen maar wat anders, heel anders. Dezelfde maar anders, dus, zie je?

Ik was bij het Escher museum in Den Haag – is het een vis of een vogel? Wanneer wordt de vis een vogel? Ze passen precies in elkaar met contactoppervlakten en aaneenschakelingen, zoals in een puzzel, maar het is verwarrend en de dimensies zijn verwrongen. Moeilijk om uit te maken. Waar zijn de grenzen?

meyer

 

Patat met of patat zonder?

geschreven door Marta Boguszewska

Hoi, ik ben Marta en ik wilde mijn persoonlijke ervaring van de eerste twee workshops in het traject taalkunde en didactiek delen. Maandag heeft taaldocente Eva Van De Wiele over een groot gebied van didactiek gesproken: vaardigheden en spelletjes. Ze heeft niet alleen didactische processen en strategieën beschreven, maar ook ideeën voor creatieve en stimulerende lessen gegeven. Dinsdag heeft Dr. Margreet Vogelzang zowel wetenschappelijke maar ook culturele aspecten van de taalkunde op basis van dialectische onderzoeken verklaard. De hele groep is gaat ermee akkoord dat iedere lezing een bijzondere en nuttige ervaring was…en we weten nu dat we in geen geval ‚papat met‘ of ‚papat zonder‘ in België kunnen bestellen 🙂

 

ahornsiroop en ahornkoekjes

geschreven door Emie-Lou Garibay

Ik heb een geweldige tijd gehad tijdens het bezoek aan de gastgezinnen gisterenavond. Toen we aankwamen, gaven we onze cadeaus uit onze eigen landen. Ik heb ahornsiroop en ahornkoekjes meegebracht. Het Maple blad is het nationale symbool van Canada, zoals u kunt zien op de vlag. De siroop is gemaakt van ahorn. U kunt het op uw pannenkoeken eten.

We kwamen allemaal uit verschillende landen: Rusland, Zuid-Korea, Spanje, Polen en Canada, maar we spreken allemaal één taal. We aten gehaktballen, salade en friet buiten op het terras. Het was erg gezellig! We hadden echt een geweldige tijd om elkaar en elkaars cultuur te leren kennen. We hadden ook een spel waarbij we een naam voor de kabouter in de tuin kozen. De naam Nanzing heeft gewonnen. De gastgezinnen waren heel aardig en gastvrij. We hebben zoveel geleerd over België.

Emie2

De dag eindigde toen we buiten zaten, met de kaarsen aangestoken en de sterren boven ons.

emie

Den Haag

DEN HAAG

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 

Een overzicht van de eerste week

geschreven door Michelle Benson, Ana Cenic, Yuliia Korasteleva en Nina Stankovic

De eerste week van de zomercursus is al voorbij en we nodigen jullie uit om door onze blog de plaatsen die we bezocht hebben en onze emoties daarover mee te leven.

Dag 1. Sinds we in België zijn aangekomen hebben we opgemerkt dat mensen hier heel vriendelijk zijn. Die dag hadden we een kennismakingsetentje in Eetcafé Uilenspiegel en ontmoetten we de eerste keer onze medestudenten.

Dag 2. We maakten kennis met onze docenten en hadden onze eerste trajectworkshop. In de middag hebben we iets meer over tolken geleerd van Laura Vermeylen. En in de avond ontmoetten we Vincent Merckx en kregen inzicht in de achtergrond van zijn roman ‘De man die niet schoot’. Hij was ontroerd toen hij hoorde dat ons traject het eerste hoofdstuk van zijn roman heeft vertaald naar 18 verschillende talen.

nina

Dag 3. Eerst hadden wij weer trajectworkshops en daarna trokken we de stad in voor een rondleiding door Gentenaars, die ons heel enthousiast iets vertelden over de stedelijke en persoonlijke geschiedenis. Tijdens die rondleiding hebben we ook de beroemde Sint-Baafskathedraal bezocht en we vonden die echt prachtig. We hadden ook de eer om in het Gentse stadhuis ontvangen te worden.

Dag 4. Die dag hadden we een uitstapje naar Den Haag en hebben we samen de Koninklijke bibliotheek bezocht. Die bibliotheek telt meer dan 8 miljoen boeken en wij kregen de unieke kans om het magazijn, dat niet open voor het publiek is, te bezoeken. Daarna hadden we vrije tijd om Den Haag te verkennen.

nina4

Dag 5. ‘s Morgens hadden we workshops en daarna vertrokken we naar Brussel waar we de VRT hebben bezocht. Gunter Saerens, het hoofd van het departement Vertaling en Ondertiteling, heeft ons inzicht gegeven in demo live-ondertiteling door middel van respeaking. Hoewel de presentatie goed was vonden we het jammer dat we het niet zelf konden proberen omdat de groep te groot was. Later hadden we de kans om Brussel zelf te ontdekken en de toppunten van de stad te bekijken.

nina5

Dag 6. Die dag hebben we kennis gemaakt met de uitgeverswereld door Michele Hutchison, redactrice en literair vertaalster. We moesten naar een boekwinkel gaan en een Nederlandstalig boek kiezen dat we graag zouden willen vertalen. ’s Avonds brachten we bezoek aan gastgezinnen waar we traditionele gerechten konden proeven en een gezellige tijd doorbrengen.

We kijken er naar uit om te zien wat de tweede week zal brengen.

Zomercursus gezien door Hongaarse meisjes

geschreven door Dora Csizmar en Jeannette Bergner

Top activiteiten van de eerste week

Rondleiding in Gent

Op dinsdagnamiddag, na een lekkere lunch in de Brug, neem wij deel aan een interessante rondleiding door Gent. Dankzij de vriendelijke Gentenaar die heel enthousiast was om ons meer over te stad te laten zien, zijn wij meer te weten gekomen over de cultuur van Gent. De stad was mooier dan we hadden verwacht en verrassend druk. In het geheel was het een echt boeiende ervaring. We proefden de Gentse Cuberdon, maar het was een beetje te zoet voor de Hongaarse smaak.

Koninklijke bibliotheek in Den Haag

Op woensdag moesten wij vroeg opstaan maar het was de moeite waard. We hebben de bekende Koninklijke bibliotheek bezocht waar we inzicht kreeg over wat gebeurt achter de coulissen. Na de interessante presentatie hadden wij de mogelijkheid de stad rond te lopen en bezienswaardigheden te zien. Het Binnenhof, de Ridderzaal, het Mauritshuis en de Tweede Kamer waren op ons bucketlist.

Bezoek aan de VRT

Onze dag begon met een vertaling traject en daarna reisden we naar Brussel. Daar hebben wij aan een presentatie van vertaal- en ondertitelafdeling deelgenomen. We hebben veel informatie gekregen over de taken en moeilijkheden van een ondertitelaar. We konden de verschillende programma’s zien waarmee een ondertitel wordt gemaakt en we hebben ook grappige fragmenten van enkele films gekeken. Beroepsmatig was het een nuttige ervaring want als een vertaler kan dat een goede mogelijkheid zijn. Na de presentatie gingen wij naar het centrum van Brussel, en proefden de echt Belgische wafels.

Gastgezin bezoek

Na een dag vol trajecten en workshops hadden wij de mogelijkheid een Gents gezin te ontmoeten. Wij brachten cadeautjes van ons eigen land mee. Unicum – een Hongaarse kruidenlikeur, paprikapoeder en chocola met Hongaarse Pálinka. We aten een heel lekker gerecht en praatten veel over interessante thema’s. Het gezin was heel vriendelijk en erg geïnteresseerd in ons land. Ze haalden ons op bij de studentenhuis en  ’s avonds brachten ze ons terug. We brachten een heel gezellige tijd met hen door.

 

 

 

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑