Geschreven door Alice Bortolosso en Filip Dolecki

Op vrijdag 3 augustus hebben cursisten van het traject 4 (taalkunde en didactiek) een workshop van Peter Vandenbruaene gekregen. Het thema van de workshop was flipped learning ofwel flip the classroom, een innovatieve leermethode die de studenten vroeger helemaal niet kenden.

De meerderheid van de klas had geen ervaring of verwachtingen over de methode maar sommigen van hen hoopten dat het interessant en bruikbaar zou zijn.

Eerst, heeft de docent de theorie uitgelegd met video’s en slides en zo hebben de cursisten een inzicht in de methode gekregen.

Flipped learning houdt in dat de activiteiten die vroeger binnen het klaslokaal gebeurden nu buiten de klas plaatsvinden en omgekeerd. Het is ook de bedoeling dat de aandacht op de individuele leeromgeving gelegd wordt. Er zijn ook vier pijlers van de methode: flexibele leeromgeving, leercultuur, intentionele context en professionele trainer.

In het tweede deel van de workshop heeft de docent een paar praktische oefeningen aan groepen van drie of vier mensen toegekend.

Bijvoorbeeld bij één van de activiteiten moesten de studenten een hoofdstuk uit een tekstboek Nederlands voor anderstaligen kiezen en dan de leerdoelen in drie categorieën indelen: cognitief, psychomotorisch en affectief. De meerderheid vond het moeilijk om de affectieve categorie in te vullen.

Aan het einde werd het duidelijk dat sommige studenten de methode in hun eigen praktijk zouden gebruiken maar voor anderen was die manier van lesgeven te experimenteel.

flipped

 

 

Advertenties