Van 8 tot 19 augustus verwelkomt het Universitair Centrum voor Talenonderwijs 120 buitenlandse studenten in de Taalunie Zomercursus Nederlands – taal, cultuur en beroep.

De 120 studenten komen naar Gent vanuit Rusland, India, Servië en nog een 25-tal andere landen. De animo is groot, want Nederlands is populair in het buitenland. Men schat dat ieder jaar in de wereld ongeveer 15.000 universiteitsstudenten een of andere opleiding Nederlands als Vreemde Taal (NVT) volgen, verspreid over bijna 175 universiteiten in 40 landen.

Zomercursus in een nieuw kleedje

Samen met de Taalunie heeft het UCT de 61ste editie van de jaarlijkse zomercursus Nederlands in een nieuw kleedje gestopt, dat beter aansluit bij de behoeften van de studenten. Tijdens hun verblijf in Gent verbreden en verdiepen de studenten hun kennis van het Nederlands. Daarnaast breiden ze hun netwerk uit en versterken ze hun rol als ambassadeurs van het Nederlands en de Nederlandstalige cultuur. Deze ambassadeurs zullen de samenwerking tussen Nederlandstalige landen en de rest van de wereld bevorderen op politiek,  sociaal en economisch vlak.

De cursus is opgebouwd rond 4 mogelijke trajecten, die overeenkomen met de sectoren waarin de cursisten doorgaans terechtkomen:

  • media / politiek / diplomatie
  • kunst / literatuur / cultuur
  • vertalen / bedrijfswereld / uitgeverijen
  • taalkunde / literatuurwetenschap / didactiek

De cursus startte al in het thuisland van de studenten met een digitaal voorbereidingstraject. De eerste week van de cursus volgen de studenten workshops bij Vlaamse en Nederlandse docenten en bij externe sprekers, bijvoorbeeld journalist Bart Brinckman en vertaalster Aai Prins.

Tweedaagse stage

Het zwaartepunt van de tweede week van de cursus ligt bij een tweedaagse stage in een bedrijf of organisatie, op 16 en 17 augustus. Ze kunnen onder meer bij VRT, NRC Handelsblad, iMinds en de Haven van Gent aan de slag. Na de stage verwerken de studenten hun ervaringen in een posterpresentatie, die ze voorstellen tijdens een netwerkevenement op vrijdag 19 augustus, de slotdag van de cursus.

Social media

Er is een officiële hashtag voor de zomercursus: #TZN2016 en u kan de Taalunie Zomercursus Nederlands – taal, cultuur en beroep op de voet volgen via deze blog waaraan ook de studenten zullen meewerken.

Hou daarnaast zeker ook de volgende kanalen in de gaten:

 

 

Advertenties